מכללת אומגה לרוחניות מעשית

כניסה למערכת הניהול

במחלוקת עם אהובך התמודד רק עם המצב הנוכחי,
אל תעלה את העבר

~ הדאלאי לאמה ~